Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THẠNH TRUNG
Địa chỉ: Ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0270.3860 285
Địa chỉ mail: ubxmttrung.htb@vinhlong.gov.vn.

 

ipv6 ready