Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quát

- Về chức năng: Ủy ban nhân dân xã là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước cấp trên, nhằm quản lý và bảo đảm thực hiện các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh và các chính sách khác trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Trung.

- Về địa giới hành chính của xã: phía Bắc giáp xã Hòa Lộc, phía Nam giáp xã Loan Mỹ, phía Tây giáp xã Long Phú- xã Mỹ Lộc, phía Đông giáp xã Tường Lộc – Thị trấn Tam Bình.

Xã Mỹ Thạnh Trung có 11 ấp gồm: Mỹ Phú Tân, Mỹ Phú 3, Mỹ Phú 4, Bằng Tăng, Mỹ Phú 2, Mỹ Trung 1, Mỹ Trung 2, Mỹ Thành, Mỹ Hưng, Cây Bàng,Mỹ Quới.

Xã có diện tích tự nhiên 2.337,45 ha; trong đó đất sản xuất lúa 874,48 ha; đất trồng cây lâu năm 1.156 ha; còn lại là diện tích đất ở.

Toàn xã có 3.189 hộ với 11.269 nhân khẩu; trong đó có 345 hộ gia đình chính sách, 245 liệt sĩ, 22 thương binh.

Đời sống người dân chiếm khoảng 70% tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp, còn lại thương mại, dịch vụ.

Xã có Tỉnh lộ 904, Tỉnh lộ 905 đi qua, tạo thuận lợi trong phát triển dịch vụ, phục vụ đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân.

Về phát triển kinh tế:

- Thương mại, dịch vụ: Toàn xã hiện có 376 cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, mua bán nhỏ. Các cơ sở, hộ gia đình đều hoạt động đúng qui định, chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

- Với các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi thông suốt cả 2 mùa mưa 2 nắng, các tuyến đường ở các ấp trong xã đều được dal hóa, đá hóa tạo thuận lợi để đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

- Đảng ủy.
- Hội đồng nhân dân.
- Ủy ban nhân dân xã.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh)

3. Danh bạ cán bộ, công chức

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ mail
Nguyễn Trúc Phương Chủ tịch UBND    
Trần Tuấn Phong Phó Chủ tịch UBND    
Phạm Duy Phong Phó Chủ tịch UBND    


 

ipv6 ready